fbpx

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prezenta sectiune este dedicata exclusiv Termenilor si Condițiilor Generale pentru utilizarea website-ului softemy.ro (denumit in continuare Softemy)

 1. Generalitati:
 • Softemy este un proiect pilot proprietatea Ametras Service Srl, persoana juridica romana, având sediul social în Timisoara, str. Macilor, nr. 9, jud. Timis, J35/842/2011, cod fiscal

Date de contact:

Telefon: 0790109700

E-mail: office@softemy.ro

 • Softemy este un site dedicat antreprenorilor, freelancerilor, oricarei persoane fizice sau juridice care activeaza in domeniul tehnologiei informatiei sau care doreste sa activeze in acest domeniu prin participarea la cursurile organizate de Softemy, accesand programele de pregatire si/sau formare profesionala derulate de catre aceasta cu ajutorul trainerilor nostri specializati.

Cursurile Ametras Softemy sunt dedicate atât începătorilor, cât și persoanelor care au mai avut contact cu acest domeniu.

 • Utilizarea produselor și serviciilor oferite de softemy.ro se aplică fiecărui utilizator în parte și presupun acceptarea în totalitate a acestora și acordul dvs. referitor la termenii și condițiile de mai jos.
 • Softemy isi rezerva dreptul si obligatia de a schimba, corecta, modifica, adauga si/sau retrage prezentii termeni, fara a anunta in prealabil, pentru a fi în acord cu modificările legii, cu modificările propriei politici de afaceri şi cu cerințele cursanților.

Aceste schimbari vor intra in vigoare din momentul publicarii lor pe softemy.ro.

 • Continutul softemy.ro este proprietatea Ametras si este protejat de legea pentru protectia drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricaror date, imagini, texte, grafica, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe apartinand softemy.ro, fara obtinerea unui acord prealabil de la detinatorii de drept, se pedepseste conform legilor in vigoare.
 • Continutul softemy.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat, dupa cum nu este permisa modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vanzarea, distributia de materiale realizate prin reproducerea, afisarea sau modificarea continutului softemy.ro fara obtinerea acordului prealabil al Softemy.
 • Este interzisa orice utilizare a continutului softemy.ro in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document sau de legislatia in vigoare.
 1. Înscriere
 • Accesul la Softemy este liber, insa se vor percepe taxe pentru inscrierea la modulele de programare. Taxele aferente fiecarui modul sunt publicate pe website-ul
 • Fiecare modificare de taxa va fi publicată pe website-ul Softemy si va produce efecte de la data publicarii. Pentru clientii / utilizatorii vechi, modficarea va produce efecte doar prin semnarea unui act aditional la contractul de prestari servicii incheiat cu
 • In cadrul optiunii „Inscrie-te”, prin formularul de inregistrare utilizatorului i se pot cere informatii detaliate cum ar fi numele, adresa, telefon, adresa email, alte date de contact.
 • Pentru a evita ca persoane neautorizate sa aiba acces la informatiile personale, va recomandam sa nu dezvaluiti parola, sa bifati „Log off / Log out” ori de cate ori incheiati sesiunea.
 • Este interzisa partajarea de catre utilizatori a datelor lor de acces in contul Softemy.
 • Completarea formularului de inregistrare este considerata consimtamantul expres si neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale in scopul contactarii si transmiterii de mesaje.
 • Softemy nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de catre utilizatori prin intermediul formularului de inregistrare.
 1. Statutul de cursant
 • Cursanţii încheie cu Softemy un Contract de prestari servicii, rezultatul unei negocieri directe şi acordul voluntar al ambelor părţi contractante.
 • Utilizatorul care urmează procedura de înscriere la Softemy obţine statutul de cursant doar după semnarea contractului.
 • Statutul de cursant încetează după expirarea contractului, in conditiile prevazute de acesta, sau prin dobandirea calitatii de salariat al Ametras Romania, la finalizarea modulului/modulelor corespunzatoare.
 • Condiţiile comerciale privind preţurile, modalitatea şi termenele de plată, drepturile si obligatiile partilor sunt definite în Contract.
 • Softemy îşi rezervă posibilitatea de a colabora si cu persoane juridice în vederea formarii profesionale a angajaţilor şi oferă posibilitatea de plată prin intermediul contului persoanei juridice respective.
 • Toate materialele necesare pentru desfășurarea modulelor sunt oferite cursantului în formă materiala si sau / electronică.
 • Fiecare cursant are dreptul să trimită reclamatii/observaţii/sugestii la adresa de e-mail office@softemy.ro.
 • La finalizarea fiecarui modul, Softemy va elibera la cerere un certificat de calificare care este recunoscut la nivelul companiei Ametras.
 • Prin semnarea Contractului cu Softemy, respectiv prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor Softemy, cursantul își asumă urmatoarele obligaţii:
 • sa achite taxa de participare aferenta fiecarui modul, in conformitate cu prevederile contractuale;
 • sa respecte programa aferenta Modulului ales si sa se prezinte la toate sesiunile de lucru, absenta sa neputand constitui motiv de neplata sau de reducere a pretului total al cursului.
 • să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă;
 • să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • să nu înregistreze activităţile cuprinse în serviciul de formare profesională prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor;
 • să accepte înregistrarea activităţilor cuprinse în serviciul de formare profesională, în scop didactic şi pentru uzul exclusiv al Softemy.
 • să informeze Softemy cu privire la anumite schimbări care pot influenţa capacitatea sa de a-și îndeplini cu regularitate sarcinile educaţionale, achitarea taxei în conformitate cu condiţiile contractuale şi care, în orice mod, pot duce la întreruperea, încetarea sau afectarea dinamicii de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract.
 • Când folosește serviciile Softemy la distanţă, cursantul este dator ca singur, pe propria sa cheltuială, să-şi asigure software-ul necesar pe calculatorul personal pentru a putea urmări cursul, respectiv pentru a studia.
 • Retragerea de la curs
 • Daca utilizatorul informeaza Softemy despre intentia sa de retragere de la curs, in scris, cu 3 zile inainte de inceperea cursului, se va restitui suma achitata
 • In situatii exceptionale (dovedite in mod corespunzator), utilizatorul poate solicita restituirea integrala a taxei, insa decizia finala apartine exclusiv Softemy.
 • Softemy isi rezerva dreptul de a anula orice curs daca nu s-au înscris suficienti participanti. In aceste situatii, utilizatorului ii va fi restituita intreaga suma platita.
 1. Protecția datelor cu caracter personal
 • Softemy va putea prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal:numele și prenumele, telefon, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, seria si numarul cartii de identitate, seria pasaportului, codul numeric personal, scoala absolvita, studiile efectuate, etc.

Prin citirea Termenilor si Conditiilor, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor Softemy sunteti informat si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 • Prin citirea Termenilor si Conditiilor ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Softemy pot constitui elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Softemy si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.
 • Softemy prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dvs, in calitate de persoana vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale si/sau participarii la evenimentele / conferintele / workshop-urile / sesiunile demonstrative / cursurilor organizate de catre Softemy.
 • Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii si Conditiile aferente prezentei sectiuni, nu utilizaţi website-ul Softemy sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie totusi condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.
 • Softemy nu va prelucra datele Dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.
 • Conform cerintelor Regulamentului General privind Protectia Datelor (EU GDPR 679/2016), Softemy are obligatia de a administra datele personale furnizate de catre utilizatori in conditii de siguranta, si numai pentru scopurile:
 • evidenta calitatii de „cursant” a utilizatorilor;
 • organizarea de evenimente / conferinte / simpozioane / workshopuri / sesiuni demonstrative / alte evenimente / manifestari specializate;
 • procesarea cererilor utilizatorilor;
 • oferirea de alte produse si/sau servicii;
 • facturarea serviciilor si produselor oferite de catre Softemy;
 • solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre utilizatori;
 • contactarea utilizatorilor (prin posta, e-mail, fax, mesaje text, telefon) in legatura cu produse si servicii apartinand Softemy sau in legatura cu produse si servicii ale unor terte parti atent selectionate, care credem ca ar putea fi de interes pentru utilizatori (in afara de cazul in care ati facut o cerere scrisa de a nu fi contactat in acest sens);
 • marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
 • gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • activitati de audit si control/supraveghere;
 • arhivare, scopuri statistice;
 • colectare debite/recuperare debite restante;
 • solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti, etc.
 • Drepturile utilizatorilor:

Prin citirea acestui document, ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv:

 • dreptul de acces,
 • dreptul la rectificare, actualizare, blocare sau stergere, in mod gratuit, a acelor date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protectia Datelor);
 • dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor personale si dreptul la stergerea datelor,
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.
 • dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.
 • dreptul de a solicita incetarea expedierii de mesaje promotionale prin optiunea de “dezabonare”.
 • Atunci cand prelucrarea se realizeaza prin consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
 • De asemenea, aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.
 • Pentru celelalte scopuri, aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care Softemy demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor Dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Softemy este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.
 • In situatia in care utilizatorul solicita incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal, este posibil ca accesul la o parte din continutul Softemy sa fie automat restrictionat, deoarece acesta nu poate functiona fara prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.
 • Softemy nu ofera informatia colectata unor terti fara consimtamantul dvs. expres si prealabil. Orice statistica privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi catre terte persoane sau catre site-uri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date si nu include nici o informatie identificabila personal despre niciun utilizator individual.
 • Softemy / persoana imputernicita de aceasta implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de Securitate corespunzator acestui risc, incluzand printre altele:
 1. pseudonimizarea si criptarea datelor cu caracter personal;
 2. capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare;
 3. capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica;
 4. un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodice ale eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.
 • Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Softemy va prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a curusurilor Softemy, pana in momentul in care Dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional, veti exercita dreptul de opoziţie / de stergere (cu exceptia situatiei in care Softemy prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă Dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Softemy pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Softemy si/sau vor fi distruse.

 • Pentru exercitarea oricarui drept prevazut de legislatia interna si / sau europeana (cu referire in special la Regulamentul General privind Protectia Datelor) va puteti adresa Specialistului de date personale (DPO) din cadrul Softemy cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email: oana@softemy.rosau.
 1. Clauze finale
 • Softemy nu este raspunzatoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:
 • utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informatiilor Softemy
 • acces neautorizat la datele utilizatorului
 • declaratii/actiuni ale unei terte parti asupra serviciilor Softemy
 • achizitia de bunuri si servicii complementare rezultate din tranzactii sau mesaje primite si incepute prin/de pe Softemy
 • orice alte probleme legate de serviciile oferite de Softemy.
 • Termenii si Conditiile prezente, precum si orice litigiu in legatura cu sau decurgand din clauzele acestora sau din accesarea/functionarea/disfunctionalitatea site-ului se supun dreptului intern roman. Limba folosita pentru Termeni si Conditii este limba romana.

In caz de litigiu instantele romanesti din Timisoara vor fi considerate competente.

 • Softemy isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment portiuni ale continutului sau. De asemenea, Softemy isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut.
 • Anumite parti ale continutului publicat pe Softemy pot sa fie furnizate de terte persoane cu care Softemy are relatii contractuale in acest sens. De asemenea, in interiorul continutului Softemy pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte persoane. Softemy nu este responsabil in nicio masura asupra continutului furnizat de terte persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Softemy nu este responsabil de continutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul sau.
 • Softemy isi rezerva dreptul de a nu aproba sau de a dezactiva acele informatii sau comentarii trimise spre publicare sau publicate care contravin termenilor si conditiilor de utilizare, care sunt in afara subiectului avut in vedere de site, sau pe care le considera, in mod unilateral, ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase, neadecvate sau daunatoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau tertilor.
 • Softemy isi rezerva dreptul sa schimbe acesti termeni, modificand versiunea si data adoptarii fara indeplinirea unor alte formalitati. Atunci cand acesti termeni se vor modifica, Softemy va putea notifica prin intermediul emailului sau printr-un mesaj in contul de utilizator al Softemy si prin publicarea in prima pagina a site-ului, a unui link care face trimitere la noua forma a prezentului document. Accesul in site, in contul de utilizator si folosirea serviciilor noastre dupa momentul notificarii sau al afisarii linkului privind schimbarile pe prima pagina a site-ului implica faptul ca v-ati dat acordul asupra noilor termeni.

Versiune 1.11.2021